Richtlijnen voor het Kletsmaatjes forum (zie ook onze gedragscode):

  1. Houd rekening met de privacy van je kletsmaatje. Deel geen persoonsgegevens. 
  2. Wees respectvol en behulpzaam. Vermijd grof taalgebruik.
  3. Voer geen politieke discussies.


Het programmateam behoudt zich het recht voor om reacties die niet overeenstemmen met de richtlijnen te verwijderen.

x
>